Wandelingen

Het KOC biedt geregeld wandelingen over het voormalige vliegveld Twente aan. De wandelingen zijn altijd onder leiding van een gids die van de rijke geschiedenis van het vliegveld vertelt en er foto’s en kaarten van laat zien. Op de volgende dagen worden wandelingen gehouden:


Vrijdag 6 mei 2022, starttijd: 14.30 uur

Zaterdag 14 mei 2022, starttijd: 13.00 uur
Zondag 29 mei 2022, starttijd: 14.30 uur


De wandelingen beginnen om 14.30 uur. U wordt verzocht wat eerder aanwezig te zijn. Deelnemen kan door aanmelding via koudeoorlogcentrum@gmail.com en door vooraf € 6 ten name van stichting Conflictenlandschap over te maken.

Rekeningnummer:
NL40ABNA0849335817.

De wandeling duurt circa 2 uur. Het vertrekpunt is het Koude Oorlog Centrum, Vliegveldweg 339 Lonneker. Er is ruime parkeergelegenheid voorhanden. Het gebouw bevindt zich aan de Oude
Deventerweg, links van de voormalige ingang van de vliegbasis en nu ingang van de evenemententerreinen van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie.