Wandelingen

Beleef de Koude Oorlog op Vliegbasis Twenthe!


Het KOC biedt geregeld wandelingen over het voormalige vliegveld Twente aan. De wandelingen
zijn altijd onder leiding van een gids die van de rijke geschiedenis van het vliegveld vertelt en er
foto’s en kaarten van laat zien.
Op de volgende dagen worden wandelingen gehouden:


vrijdag 22 oktober,
zondag 31 oktober,
zondag 7 november
zondag 14 november


De wandelingen beginnen om 14.30 uur. U wordt verzocht wat eerder aanwezig te zijn.
Deelnemen kan door aanmelding via koudeoorlogcentrum@gmail.com en door vooraf € 6 ten
name van stichting Conflictenlandschap over te maken.

Rekeningnummer:
NL40ABNA0849335817.


De wandeling duurt circa 2 uur. Het vertrekpunt is het Koude Oorlog Centrum, Vliegveldweg 339
Lonneker. Er is ruime parkeergelegenheid voorhanden. Het gebouw bevindt zich aan de Oude
Deventerweg, links van de voormalige ingang van de vliegbasis en nu ingang van de
evenemententerreinen van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie.