Over Ons

De stichting Conflictenlandschap is opgericht om een bezoekerscentrum over de Koude Oorlog op
te richten. Dat doet de stichting op authentiek terrein, namelijk de voormalige vliegbasis Twenthe.
Aan de rand ervan beschikt de stichting over een gebouw dat de springplank vormt naar het op te
richten Koude Oorlog Centrum (KOC). Vooruitlopend daarop worden nu onder leiding van gidsen
wandelingen op het voormalige vliegveldterrein. Daarbij wordt over de hele geschiedenis van het
terrein verteld.